Tp.HCM Điều chỉnh đồ án quy hoạch khu kế cận Thủ Thiêm

UBND Tp.Hồ Chí Minh giao UBND TP.Thủ Đức khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Khu đô thị kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, An Phú (Quận 2 củ ), TP.Thủ Đức. Trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định chậm nhất cuối tháng 6/2021, trình UBND TP phê duyệt theo quy định, làm cơ sở phục vụ công tác tổ chức bán đấu giá khu đất 30,224ha, P.An Khánh (Quận 2 củ ), Tp.Thủ Đức theo quy định.

UBND Tp.Hồ Chí Minh đã đồng ý việc điều chỉnh phân bổ quy mô dân số trong khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm
theo nguyên tắc cân đối quy mô dân số từ các đơn vị ở ,hoạt động phát triển, bổ sung cho các khu vực có điều kiện, đảm bảo giữ nguyên quy mô tối đa bảo mật của đồ án quy hoạch được duyệt, đất giáo dục và các tiêu chí khác theo quy chuẩn, bảo đảm tuân thủ chỉ tiêu về đất cây xanh, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP.Thủ Đức tại các khu vực quy hoạch không còn khả thi, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, có điều kiện động lực phát triển; tránh làm ách tắc các dự án đầu tư phát triển cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân. TP đồng ý chủ cho phép UBND TP.Thủ Đức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch theo các nguyên tắc sau:

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch, nhưng phân bổ cân đối được quy mô dân số trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt hoặc quy mô dân số quy hoạch được duyệt trên toàn TP.Thủ Đức không tăng trưởng, đảm bảo chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Giao UBND TP.Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức lập, trình thẩm định, duyệt điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực nêu trên.

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh lớn, cần quy mô dân số nhiều, thay đổi cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất tại các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, cho phép UBND TP.Thủ Đức căn cứ quy mô dân số, định hướng nhiệm vụ quy hoạch chung TP.Thủ Đức đã trình Bộ xây dựng thẩm định, tiến hành nghiên cứu và lập điều chỉnh quy hoạch song song công tác lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức. Báo cáo UBND TP xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Trước đó, ngày 4/6/2021, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 trên địa bàn Tp.Thủ Đức.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh