Chung cư cũ tại Tp.HCM được đẩy nhanh tiến độ cải tạo xây mới

Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết hiện trên địa bàn TP có hàng trăm chung cư cũ đang xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cư dân. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc được đặt ra để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng mới chung cư,

Theo thống kê trên địa bàn thành phố hiện có 474 chung cư (trên 27.200 căn hộ) được xây dựng trước năm 1975, trong đó có 15 chung cư nguy hiểm cấp độ D. Đối với chung cư cấp D, đến nay đã di dời toàn bộ 333 hộ dân ở 6 chung cư; đang di dời hộ dân ở 5 chung cư; đã tháo dỡ 4 chung cư, trong đó xây mới được 2 chung cư.

Công tác cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ hiện đang gặp một số khó khăn như: Không đạt được 100% sự thống nhất với các chủ sở hữu; quy định bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư hiện hành không còn phù hợp; khó mời gọi nhà đầu tư tham gia do nhiều chung cư diện tích nhỏ, việc đầu tư xây dựng mới không có hiệu quả kinh tế.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (có hiệu lực từ ngày 1/9/2021), trong đó quy định rõ 3 trường hợp nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch mà không cần sự đồng thuận của 100% cư dân. Như vậy, quy định này đã tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi để Tp.HCM có thể xây dựng mới 13 chung cư còn lại nguy hiểm cấp độ D.

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ, Nhà nước đứng ra lập quy hoạch chi tiết, chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm tham gia vào quy hoạch và được tham gia lựa chọn chủ đầu tư. Điều này sẽ tạo thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư, tăng khả năng lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực đầu tư cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ.

Sở Xây dựng Tp.HCM, triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, Các chung cư nguy hiểm cấp độ D được ưu tiên xây dựng. Đối với các chung cư không phải cấp D nhưng xuống cấp, hư hỏng nặng, UBND thành phố sẽ ủy quyền cho UBND các quận thực hiện phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để chuẩn bị đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế những chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

Sở cũng đã đề xuất UBND Tp.HCM tiếp tục thực hiện các cơ chế ưu đãi để mời gọi doanh nghiệp tham gia như: Miễn tiền sử dụng đất, điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc…; tiếp tục thực hiện ủy quyền, phân công triệt để cho UBND các quận thực hiện, kể cả các chung cư cũ xây dựng sau năm 1975; xây dựng phương thức chỉnh trang đô thị phù hợp cho việc cải tạo, xây mới các chung cư cũ không phải cấp D nhưng đã xuống cấp.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh